Komitet organizacyjny:

Andrzej Jąderko – przewodniczący – Politechnika Częstochowska
Konrad Niderla – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Przemysław Adamkiewicz – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Dariusz Wójcik – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Mikołaj Skowron – AGH
Ewa Łada-Tondyra – Politechnika Częstochowska
Przemysław Adamkiewicz – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Józef Mróz – Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Mariusz Tomczyk – Politechnika Łódzka
Roman Sikora – Politechnika Łódzka
Viacheslav Prus – Mykhailo Ostrohradskyi National University

Komitet Naukowy:

przewodnicząca Komitetu Naukowego – Maria Evelina Mognaschi – University of Pavia, Włochy
Mykhaylo Zagirnyak – Mykhailo Ostrohradskyi National University
Paweł Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy
Tomasz Dróżdż – Uniwersytet Rolniczy
Ewa Korzeniewska – Politechnika Łódzka
Liliana Byczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka
Katarzyna Ciosk – Politechnika Świętokrzyska
Barbara Grochowicz – Politechnika Opolska
Leszek Kasprzyk – Politechnika Poznańska
Jarosław Kieliszek – Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
Andrzej Krawczyk – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin
Roman Kubacki – Wojskowa Akademia Techniczna
Grzegorz Cieślar – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Joanna Wyszkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paweł Bieńkowski – Politechnika Wrocławska
Anna Koziorowska – Uniwersytet Rzeszowski
Tomasz Rymarczyk – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A./ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie