Komitet organizacyjny:

Tomasz Rymarczyk – przewodniczący Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A./ WSEI
Mikołaj Skowron – AGH
Ewa Łada-Tondyra – Politechnika Częstochowska
Przemysław Adamkiewicz – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Józef Mróz – Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
Mariusz Tomczyk – Politechnika Łódzka
Łukasz Januszkiewicz – Politechnika Łódzka
Viacheslav Prus – Mykhailo Ostrohradskyi National University

Komitet Naukowy:

przewodniczący Komitetu Naukowego – Mykhaylo Zagirnyak – Mykhailo Ostrohradskyi National University
Karol Bednarek –  Politechnika Poznańska
Paweł Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy
Tomasz Dróżdż – Uniwersytet Rolniczy
Ewa Korzeniewska – Politechnika Łódzka
Liliana Byczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka
Katarzyna Ciosk – Politechnika Świętokrzyska
Barbara Grochowicz – Politechnika Opolska
Leszek Kasprzyk – Politechnika Poznańska
Jarosław Kieliszek – Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
Andrzej Krawczyk – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin
Roman Kubacki – Wojskowa Akademia Techniczna
Grzegorz Cieślar – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Joanna Wyszkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paweł Bieńkowski – Politechnika Wrocławska
Anna Koziorowska – Uniwersytet Rzeszowski