Komitet organizacyjny:

Tomasz Rymarczyk – przewodniczący Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Mikołaj Skowron – AGH
Przemysław Adamkiewicz – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Józef Mróz – Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

Komitet Naukowy:

przewodniczący Komitetu Naukowego – Mykhaylo Zagirnyak – Mykhailo Ostrohradskyi National University
Karol Bednarek –  Politechnika Poznańska
Paweł Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy
Ewa Korzeniewska – Politechnika Łódzka
Liliana Byczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka
Katarzyna Ciosk – Politechnika Świętokrzyska
Barbara Grochowicz – Politechnika Opolska
Leszek Kasprzyk – Politechnika Poznańska
Jarosław Kieliszek – Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
Romuald Kotowski – Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych
Andrzej Krawczyk – Politechnika Częstochowska, Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
Roman Kubacki – Wojskowa Akademia Techniczna
Anna Pławiak-Mowna – Uniwersytet Zielonogórski
Aleksander Sieroń – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Joanna Wyszkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tomasz Rymarczyk – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A./WSEI
Sławomir Hausman – Politechnika Łódzka
Paweł Bieńkowski – Politechnika Wrocławska
Anna Koziorowska – Uniwersytet Rzeszowski