Komitet organizacyjny:

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Anna Zielińska – AGH
Mikołaj Skowron  – AGH
Konrad Niderla – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Ewa Łada-Tondyra – Politechnika Częstochowska
Józef Mróz – Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Marcin Lebioda – Politechnika Łódzka
Anna Firych-Nowacka – Politechnika Łódzka
Viacheslav Prus – Mykhailo Ostrohradskyi National University

Komitet Naukowy:

przewodniczący Komitetu Naukowego – Leszek Kasprzyk – Politechnika Poznańska
Maria Evelina Mognaschi – University of Pavia, Włochy
Mykhaylo Zagirnyak – Mykhailo Ostrohradskyi National University
Anna Koziorowska – Uniwersytet Rzeszowski
Paweł Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy
Tomasz Dróżdż – Uniwersytet Rolniczy
Ewa Korzeniewska – Politechnika Łódzka
Liliana Byczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka
Katarzyna Ciosk – Politechnika Świętokrzyska
Barbara Grochowicz – Politechnika Opolska
Jarosław Kieliszek – Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
Andrzej Krawczyk – Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
Roman Kubacki – Wojskowa Akademia Techniczna
Grzegorz Cieślar – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Paweł Bieńkowski – Politechnika Wrocławska
Tomasz Rymarczyk – Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A./ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie