Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 2250/2450 zł dla osoby wygłąszającej referat (maksymalnie dwa na osobę) i obejmuje:

 • materiały konferencyjne (nie dotyczy publikacji pokonferencyjnych)
 • uczestniczenie w sesjach i imprezach towarzyszących
 • zakwaterowanie i wyżywienie w okresie 11.06 (kolacja) – 14.06 (obiad)

Opłata konferencyjna nie obejmuje kwoty za publikację pokonferencyjną.

Liczba pokoi jendosobowych jest ograniczona. O zakwaterowaniu w takim pokoju decyduje kolejność wpłat.

Czasopisma, w których najprawdopodobniej będzie można opublikować artykuł po konferencji (trwają negocjacje co do możliwości publikacji w tych czasopismach i w tym roku)

   • Przegląd Elektrotechniczny (70 pkt opłata 1000PLN – 4 czarnobiałe strony)
   • Sensors (100 pkt IF=3,847 koszt = 2400 CHF z uwzględnieniem 10% zniżki)
   • Energies – wydanie specjalne PTZE (140 pkt IF=3,252 koszt=2400 CHF z uwzględnieniem 10% zniżki)

artykuły będą publikowane po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów zaproponowanych przez wydawnictwo, Należy zasugerować nazwiska trzech recenzentów.

Płatność

Opłatę konferencyjną w wysokości 2250/2450 zł (500 zł w przypadku konferencji online) należy wpłacać na konto Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu po otrzymaniu informacji o akceptacji referatu, nie później niż do 29.05.2023 r.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu,
ul. Świętokrzyska 14, lok. 324, 00-050 Warszawa
PKO BP III Oddział w Warszawie 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536

Tytułem: PTZE 2023