Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 2400/2600 zł dla osoby wygłaszającej referat (maksymalnie dwa na osobę) i obejmuje:

 • materiały konferencyjne (nie dotyczy publikacji pokonferencyjnych)
 • uczestniczenie w sesjach i imprezach towarzyszących
 • zakwaterowanie i wyżywienie w okresie 09.06 (kolacja) – 12.06 (obiad)

Opłata konferencyjna nie obejmuje kwoty za publikację pokonferencyjną.

Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona. O zakwaterowaniu w takim pokoju decyduje kolejność wpłat.

Czasopisma, w których najprawdopodobniej będzie można opublikować artykuł po konferencji (trwają negocjacje co do możliwości publikacji w tych czasopismach i w tym roku)

   • Przegląd Elektrotechniczny (70 pkt opłata 1000PLN – 4 czarnobiałe strony)
   • Sensors (100 pkt IF=3,847 koszt = 2400 CHF z uwzględnieniem 10% zniżki)
   • Energies – wydanie specjalne PTZE (140 pkt IF=3,252 koszt=2400 CHF z uwzględnieniem 10% zniżki)

artykuły będą publikowane po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów zaproponowanych przez wydawnictwo. Przedstawiciele PTZE są jedynie guest edytorami  a ostateczna decyzja dotycząca publikacji zależy od redaktorów naczelnych czasopism. Należy zasugerować nazwiska trzech recenzentów.

Płatność

Opłatę konferencyjną w wysokości 2400/2600 zł (pokój dwuosobowy/jednoosobowy) należy wpłacać na konto Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu po otrzymaniu informacji o akceptacji referatu, nie później niż do 24.05.2024 r.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu,
ul. Świętokrzyska 14, lok. 324, 00-050 Warszawa
PKO BP III Oddział w Warszawie 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536

Tytułem: PTZE 2024