Program XXXI Sympozjum PTZE 2023 – do pobrania

PONIEDZIAŁEK (12.06.2023)

OTWARCIE i SESJA PLENARNA
9:00 – 10:15
(Chairmen: Tadeusz Juliszewski, Liliana Byczkowska-Lipińska)

1. Andrzej Krawczyk, Ewa Korzeniewska
Elektromagnetyzm w literaturze pięknej

2. Ewa Łada-Tondyra, Andrzej Krawczyk
80 lat metody elementów skończonych

3. Witold Sygocki
Drapieżne, czy nie…czasopisma, konferencje na wybranych przykładach

S E S J A I
10:45 – 12:30
ELEKTROMAGNETYZM W ŚRODOWISKU 

(Chairmen: Andrzej Jąderko, Grzegorz Cieślar)

1. Paweł Bieńkowski
Pole elektromagnetyczne systemów radiowo-telewizyjnych wczoraj i dziś

2. Tadeusz Juliszewski
Przyczyny obaw użytkowania technologii 5G

3. Marek Kuchta, Benedykt Jakubowski
Metody kalibracji stanowisk pomiarowych do badania impulsowych pól EM

4. Paweł A. Mazurek
Oddziaływania elektromagnetyczne farm fotowoltaicznych

5. Mykhaylo Zagirnyak
Formulas for calculation of the extraction force of magnetic separators (substantiation and clarification)

S E S J A II (SESJA POSTEROWA)
14:00 – 16:00
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W MASZYNACH I URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH 
(Chairmen: Tomasz Dróżdż, Anna Zielińska)

wykaz posterów w pliku pdf

S E S J A III (SESJA POSTEROWA)
16:30 – 18:30
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W BIOTECHNOLOGII

(Chairmen: Michał Majka, Marek Lis)

wykaz posterów w pliku pdf

WTOREK (13.06.2023)

SESJA SPECJALNA
9:00 – 10:30
SZTUCZNA INTELIGENCJA W SY,ULACJI LOTÓW
(Chairmen: Joanna Michałowska, Kamil Wereszczyński)

1. Agnieszka Michalczuk, Dariusz Myszor, Marcin Paszkuta, Tomasz Moroń, Przemysław Skurowski, Krzysztof Cyran
Augmented Reality for pilot training in flight simulators

2. Onyeka J. Nwobodo, Agnieszka Michalczuk, Krzysztof Cyran
Dynamic adjustment of the holograms based on SLAM methods in Augmented Reality glasses

3. Przemysław Skurowski, Dariusz Myszor, Marcin Paszkuta, Tomasz A. Moroń, Krzysztof A. Cyran
Power demand in an augmented reality holographic display

4. Kamil Świtalski, Kamil Wereszczyński
Is Artificial Intelligence trustworthy enough currently

5. Nella Wawryniuk
Shared photonic laboratory for research on quantum security and beyond

SESJA IV
11:00 – 13:00
ELEKTROMAGNETYZM W MEDYCYNIE I BIOLOGII
(Chairmen: Roman Kubacki, Paweł Bieńkowski)

1. Grzegorz Cieślar, Paweł Sowa
Wpływ stałego pola elektrycznego o parametrach generowanych przez linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego na wychwyt (3H)glukozy przez wybrane tkanki i narządy szczurów biorące istotny udział w metabolizmie węglowodanów

2. Kamila Białek, Jacek Jakubowski, Rafał Białek
Parametryzacja pisma odręcznego na potrzeby diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych

3. Kamila Białek, Jacek Jakubowski, Anna Potulska-Chromik, Monika Nojszewska, Anna Kostyra-Pruszczyk
Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w rozpoznawaniu choroby Parkinsona na podstawie próbek pisma

4. Anna Koziorowska, Natalia Gałka (student), Ewelina Bator, Marek Koziorowski
Efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na syntezę aromatazy w tkankach macicy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.)

5. Marek Koziorowski, Patryk Kogut (student), Gabriela Betlej, Anna Koziorowska
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego ekstremalnie niskiej częstotliwości o wartości 120 Hz na syntezę estrogenów mierzoną aktywnością aromatazy w tkankach macicy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.)

6. Grzegorz Tatoń
Nadwrażliwość elektromagnetyczna – opis przypadków

15:00 – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTZE

ŚRODA (14.06.2023)

SESJA V (SESJA POSTEROWA)
09:00 – 10:30
POMIAR, TOMOGRAFIA PROCESOWA, OBLICZENIA KWANTOWE
(Chairmen: Karolina Trzyniec, Leszek Kasprzyk)

wykaz posterów w pliku pdf

SESJA VII
11:00 – 12:30
METODY MATEMATYCZNE W ELEKTROMAGNETYZMIE
(Chairmen: Ewa Łada-Tondyra, Paweł Kiełbasa)

1. Joanna Bijak
Przekształcenie jednorodne w analizie i modelowaniu układów odzyskiwania energii

2. Andrey Grishkevich
Kraty dystrybutywne w problemach analizy systemów elektroenergetycznych

3. Tomasz Rymarczyk, Bartłomiej Baran, Michał Gołąbek, Piotr Bożek, Dariusz Majerek, Daria Stefańczak, Dariusz Wójcik
Urinary tract monitoring using a bimodal tomographic device

4. Michał Styła, Bartłomiej Kiczek, Dominik Gnaś, Przemysław Adamkiewicz
Low-energy radio transceivers and personal area networks in transmission radio tomography imaging and in-building localization systems

12:30 – Zakończenie konferencji 

Pliki:

materiały PTZE 2023.pdf

materiały PTZE 2022.pdf

materiały PTZE 2021.pdf

materiały PTZE_2020.pdf