Program Sympozjum PTZE 2022

Program XXX Sympozjum PTZE 2021

PONIEDZIAŁEK (05.09.2022)

OTWARCIE i SESJA PLENARNA
9:00 – 10:15
(Chairmen: )

S E S J A I
10:45 – 12:15
ELEKTROMAGNETYZM W ENERGETYCE I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ 

(Chairmen: )

S E S J A II 
14:30 – 16:00
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W MASZYNACH I URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH (SESJA POSTEROWA)
(Chairmen:  )

S E S J A III 
16:30 – 18:00
ELEKTROMAGNETYZM OBLICZENIOWY   
(Chairman:  )

WTOREK (06.09.2022)

SESJA IV
9:00 – 10:30
TECHNOLOGIE ELEKTROMAGNETYCZNE A ŚRODOWISKO
(Chairmen:  )

SESJA V
11:00 – 12:30
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W BIOTECHNOLOGII (SESJA POSTEROWA)
(Chairmen:  )

SESJA VI 
14:30 – 16:30
ELEKTROMAGNETYZM W MEDYCYNIE (Zebranie Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie)
(Chairman:  )

SESJA  
19:00 – 20:00
(Chairman:  )

ŚRODA (07.09.2022)

SESJA VII (SESJA POSTEROWA)
09:00 – 10:30
POMIARY I TOMOGRAFIA PROCESOWA
(Chairmen:  )

SESJA VIII
11:00 – 12:30
ELEKTROMAGNETYZM W BIOTECHNOLOGII
(Chairmen:  )

14:00 – Zakończenie konferencji 

Pliki:

materiały PTZE 2021.pdf

materiały PTZE_2020.PDF