Materiały z Sympozjum PTZE 2024: materiały PTZE 2024

Materiały 9th SEAM 2024: SAEM 2024

Materiały z Sympozjum PTZE2023: materiały PTZE 2023

Materiały z Sympozjum PTZE2022: materiały PTZE 2022
Organizacja konferencji dofinansowana ze środków Ministra Nauki i Edukacji – umowa: DNK/SP/548469/2022

Materiały z Sympozjum PTZE2021: materiały PTZE 2021
Organizacja konferencji dofinansowana ze środków Ministra Nauki i Edukacji – umowa: DNK/SP/515140/2021

Materiały z Sympozjum PTZE2020: materiały PTZE 2020